Skriv ut

Dokumenten är i PDF-format om inget annat anges.

Årsmöten

Resultaträkning 2009

Balansräkning 2009

Reviderat Budgetunderlag 2010-07-14

Protokoll 2009

Ordförandens presentation 2009

Dagordning 2008

Protokoll 2008

Ordförandens presentation 2008

Tillägg till årsstämman 2008

Förvaltningsberättelse 2007

Protokoll 2007

Förvaltningsberättelse 2006

Protokoll 2006

Förvaltningsberättelse 2005

Protokoll från år 2001 till 2004 finns hos sekreteraren.

Skrivelser

Yttrande över naturreservatet