Information från vår lokala polis (för kontaktuppgifter se längst ner på sidan)


Maj 2022

Det har varit 1 st inbrott i fritidshus i maj. Det har inte varit något inbrott i permanentbostad. Det blev som vi hoppades att inbrotten sjönk med tanke på förra månadens gripande.

Hej Fick ett telefonsamtal från en av kontaktpersonerna i en grannsamverkansgrupp i Båstad strax efter mitt utskick av månadsbrevet för maj. En uppmaning om att vara vaksam. I går den 7 juni fick flertal personer, runt Kullgatan i Båstad med omnejd, en påringning på sin dörr av en person som sade sig komma från Sector Alarm. Kanske personer verkligen var från Sector Alarm och ville sälja larm eller så var den inte det. Inget vi har svar på i dagsläget. De som fick påringning fick i alla fall en dålig magkänsla. Personen sade att den hade bestämt tid med en granne för möte men det stämde inte när grannarna frågade varandra. Ibland är det förslagna bedragare/tjuvar som gör så här för att rekognosera. Man kan alltid tänka på att fråga efter namn och legitimation på den som ringer på. Känner man att det är något som inte stämmer så är det bara att säga tack men nej tack och stänga dörren. Jag har vidarebefordrat uppgifter till patrullerna som arbetar ute att ha lite extra uppsikt i Båstads kommun angående detta.

Juni 2022

Det är fortsatt låg aktivitet vad gäller inbrotten i Båstads kommmun. Under juni månad har det varit 1 st inbrott i fritidshus. Inget inbrott i permanentbostad. Det är överlag, för tillfället, få inbrott i hela nordvästra Skåne. Att det är sommar och ljust många timmar på dygnet inverkar på antalet inbrott.

Var uppmärksamma på Bedrägeri/vishing via telefon.

  • 3 personer i nordvästra Skåne har i veckan blivit uppringda från någon som säger sig ringa från ett inkassoföretag ang att man har en obetald faktura från ett köp av mobiltelefon. Telefonen skall hämtas ut på annan ort. Samtalen har kommit från ett 08-nummer. Var inte rädda för att svara när det ringer. Men vid minsta känsla av att det inte stämmer, lägg på luren! Ring själv upp aktuellt företag och fråga om man har en obetald faktura.
  • Fickstölder Det är många event i Båstad under sommaren. Då ökar antalet fickstölder. De som drabbas är mest besökare av konserter och liknade. Där är det mycket folk och trångt vilket ökar risken för fickstöld. Om du bär med dig värdesaker i en väska så var uppmärksam. Ha gärna plånbok i innerficka.
  • Cykelstölder Även cykelstölderna i Båstad öka just nu. Lås fast din cykel när du parkerar den. Förvara den gärna i låst garage/förråd hemma när du inte använder din cykel.
  • Stöld ur fordon Det har varit 9 st bildelsstölder från BMW-bilar under vecka 25. Dessa har skett i Ängelholm och Helsingborg med omnejd. Ingen i Båstad än så länge. Men det kan lika gärna ske här. Var uppmärksam, ha bilen i garage om man kan.

Juli 2022

Under juli månad har det varit 2 st inbrott från villa/radhus och 1 st inbrott i fritidshus.

Var fortsatt vaksamma på bedrägerier både via telefon och fysiskt. En äldre person i Båstads kommun blev utsatt för några veckor sedan. Två gärningsmän knackade på i bostaden och sade sig komma från banken och polisen. De sade att det var fel kod på personens bankkort. De fick med sig bankkortet och lyckades ta ut pengar. Att bedragarna kom-mer och knackar på är dock vanligare i storstäderna än i småstäder och byar.

  • Lämna aldrig ut bankkort, kortuppgifter eller andra känsliga uppgifter till någon
  • Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som kontaktar dig. Seriösa företag, myndigheter och organisationer tar inte kontakt via telefon och ber dig logga in med bankdosa eller lämna ut siffror.
  • Om det känns osäkert. Lägg på luren, ring själv tillbaka på ett telefonnummer som du själv tagit reda på.

Stöld av båtmotorer

Båstads kommun har flera hamnar. Äger du en båt? Stöld av båt/båtmotorer har generellt minskat senaste åren men det är nu i slutet av sommaren det finns risk för en ökning.

Båtarna ligger kvar i vattnet med stöldbegärliga motorer och elektronik, motiverade gärningsper-soner finns det ofta och nu när semestrarna slutar och kvällarna är mörkare är avsaknaden av kontroll större vilket ger möjlighet till fler stölder. Mindre än 1 % av de stulna båtmotorerna anträf-fas. Tyvärr saknas det ofta uppgifter i polisanmälan vilket gör att få brott klaras upp. Mer än 50 % av de motorer som stjäls saknar uppgifter för identifiering i polisanmälan.

Anmälan utan motornummer resulterar i att motorn ej är sökbar Det är viktigt att ni som äger en båt/båtmotor har koll på motornummer och ev skrovnummer på båten. Fotografera av det eller skriv ner det. Om ni skulle få er båt/båtmotor stulen är det viktigt att vid polisanmälan ange skrov-nummer/motornummer. Det gör att båtmotorn blir sökbar på ett bättre sätt i polisens godssystem, brotten kanske kan klaras upp och framför allt att båtmotorn kan lämnas tillbaka.

Augusti 2022

Under augusti månad har det varit 1 st inbrott från villa/radhus och 1 st inbrott i fritidshus.

Nu närmar vi oss den mörka perioden med stormsteg. Tyvärr innebär detta större risk för stölder och inbrott. Gör vad du kan för att skydda dig från stöld / inbrott. Försök att inte förvara saker med högre värde utomhus. Tyvärr stjäls el-cyklar från carportar även om de är låsta med extra lås. Lås in el-cykeln, robotgräsklipparen mm i låst förråd/garage/källare.

Kanske dags att uppdatera sig på åtgärder som skyddar ditt hus från inbrott, se Skydd mot inbrott.

Kortfattat:

  • Larm
  • Berätta för andra grannsamverkare om du tänker vara bortrest, titta till varandras hus.
  • Bra belysning utomhus

Bra belysning kommer i år kanske att få styrka på foten för höga el-priser? Här får man som husägare så klart prioritera vad man tycker är viktigast. Något som kanske är att ha i åtanke som också gäller de höga el-priserna. Många vill ha tag i ved för att elda i kamin när det blir kallt. Ved börjar bli svårt att få tag på. Har du ved hemma? Samma här, kan du låsa in veden i ett förråd är det bra. Eller lägg veden så den inte är allt för synlig. Tillfället gör tjuven som man brukar säga.

Till sist. Jag ser att anmälningar på viltolyckor ökar i vårt område. Så är det på hösten, se Viltolyckor.

Hur ska vi agera om en viltolycka ändå sker Enligt jaktförordningens § 40 är du som förare av ett motorfordon skyldig att snarast märka ut platsen och underrätta Polismyndigheten vid sammanstötning med djur av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn. Ta först hand om eventuellt skadade och varna andra trafikanter genom att exempelvis ställa upp en varningstriangel. Märk noga ut platsen, använd gärna en viltmarkeringsremsa och kontakta polisen via 112. SOS Alarm har en gratisapplikation (app) som heter ”112” som med fördel kan användas. Från samtalet, via appen, får SOS Alarm automatiskt dina koordinater samt en kartbild över var du befinner dig.

September 2022

Inbrott Båstad Kommun

Under september månad har det varit 2 st inbrott från villa/radhus (Båstad tätort)

Lägesbild inbrott Region syd

Region syd innefattar Skåne län, Blekinge län, Kalmar län Kronobergs län. Glädjande nog ligger Region syd i år långt under det förväntade antalet inbrott den senaste månaden. Som ett exempel kan man ta vecka 39. Då var det strax under 50 st anmälda inbrott i hela Region syd. Det är 30 % lägre än förväntat antal. Nationellt är det en ca 20 % minskning. Detta beror troligtvis på att polisen gjorde ett arbete mot olika brottsaktiva nätverk hösten 2021 där några personer frihetsberövades.

Vi arbetar för ett fortsatt lågt inflöde av inbrott. Fortsätt med ert goda arbete genom grannsamverkan.

Var uppmärksamma på

Ni kan vara lite uppmärksamma på katalysatorstölder från bilar. Det har skett en ökning av stulna katalysatorer. Dessa stjäls för att sedan demonteras och utvinna ädelmetaller. Stölderna av katalysatorer fortsätter i Region syd, såväl som Sverige, på en mycket hög nivå. Under 2021 var Stockholm den hårdast drabbade regionen i Sverige, men under tredje kvartal 2022 har Region Syd tagit ledningen, med 34% av totalt 2376 stölder. Om ni har möjlighet så ställ gärna er bil i ett låst garage.

På grund av det snabba tillvägagångssättet behöver polisen allmänhetens hjälp. Brottet kan ske var som helst, när som helst. Det kan vara mitt på ljusa dagen och se ut som att någon bara meckar med sin bil. Var uppmärksam och kontakta polisen, antingen via 112 om brottet är pågående eller via 114 14 om du observerat något.

Oktober 2022

Inbrott Båstad Kommun

Under oktober månad har det varit 1st stöld från fritidshus och 1st inbrott i villa. På Gulmårevägen i Vejbystrand har gärningsmannen stulit en väska från carporten. Orsakat skadegörelse i carport och på staket. Gärningsmannen var inte inne i själva huset. Vid ett inbrott på Ingelstorpsvägen i Båstad har gärningsmannen gått in via en altandörr på baksidan. Man tog kontanter, smycken och bestick.

2 aktuella modus/tillvägagångsätt vid inbrott

Under vecka 43 har det varit 5 st inbrott i Region Syd där inbrottstjuvar har tagits sig in i bostaden på följande sätt. Att med handborr borra hål i fönsterkarmen i syfte att ”peta upp” fönsterhaspen.

Skall förtydliga att vi hittills i höst inte haft något inbrott i Båstads kommun med detta tillvägagångssätt. Men det kan såklart hända även här. Ett bra sätt att skydda sig mot detta är att ha lås på sina fönster. Det går att ta sig in även med fönsterlås men kräver mer arbete för inbrottstjuven.

Det förekommer även att inbrottstjuven lyfter bort hela fönsterkassetten, på de sorters fönster som är beskaffade på sådant sätt att det går. Man tar helt enkelt bort listerna som sitter på utsidan av fönsterkassetten. Sen kan man lyfta bort hela fönsterkassetten och ta sig in. Detta kan förhindras/försvåras med att sätta en envägsskruv på listerna på utsidan. Envägsskruvar är enkla att skruva in, men svåra att skruva ut. Syfte med envägsskruvar är att det ska vara ”omöjligt” för inbrottstjuvar att snabbt och enkelt kunna skruva bort, lister, fönsterlås, dörrlås eller låsbara handtag.

Fundera på vad just du kan göra för att skydda din bostad lite extra.

Inbrott i Ängelsbäckstrand

Se nedan från Lotte & Johan Karlefors, detta har skett någon gång mellan 31/10-4/11. Även tidig morgon kl 05.42 mellan 6/11 uppmärksammandes på kameror från Sara Karlssons stuga på Stockabrånevägen 230 någon lysa med ficklampa utanför garaget på Malin Svenssons stuga på Stockabrånevägen 226. Dessa stugor ligger på rad brevid varandra.

"Lotte och jag vill kort berätta att vi har haft inbrott i vårt förråd. Vi upptäckte det igår då vi kom till huset. De har tagit sig in genom fönstret mot vägen (mot åkern) och tagit en skruvdragare som olyckligt låg synlig på en bänk innanför fönstret. I övrigt ser vi inte att dem har tagit något. Dem hade skruvat bort spaljén som täcker fönstret och bänt upp fönstret så att de två fönsterhakarna gått sönder. Vi är i huset under helgen och kikar i övrigt runt här."

2023

Rapporterna ligger nu under separata länkar:

Januari

Februari

Mars

April

Juni

Augusti

September

Oktober

November

December

2024

Februari

Mars

April

Maj


Mina kontaktuppgifter: Tel: 010-56 188 43 Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Länk till polisens hemsida
Telefon till polisen: 114 14
Polisens logotyp