Information från vår lokala polis (för kontaktuppgifter se längst ner på sidan)


24:e september

Då börjar sammanställningen av hur det ser ut med inbrott i bostadshus och fritidshus så här långt på året.

Inbrott i bostad eller försök 2021-01-01 – 2021-09-21. 19 inbrott fördelade på postnummerområden

 • Båstad 14
 • Förslöv 3
 • Vejbystrand 1< /li>
 • Ö Karup 1

Inbrott i fritidshus 2021-01-01-2021-09-21. 24 inbrott fördelade på postnummerområde

 • Båstad 16
 • Förslöv 3
 • Torekov 3
 • Vejbystrand 1< /li>
 • V Karup 1

Vad det gäller jämfört med samma period föregående år så är det ett inbrott i bostad mer under 2021 medan fritidshusinbrotten har minskat från 40 under 2020 till 24 under 2021. Att skydda sig mot inbrott är dock ett arbete som aldrig tar slut. Även om jag är övertygad om att ni alla är medvetna om att aldrig lämna ut uppgifter på telefon så påminner jag det ändå eftersom problemen med bedrägerier på internet består.

Nu när hösten kommit så glöm inte belysningen i trädgården och gärna ett larm.

Hälsningar

Axel Johansson


24:e februari

Här kommer aktuella uppgifter angående bostadsinbrott. Under 2020 anmäldes 25 bostadsinbrott i kommunen. Det är nästan en halvering (2019 anmäldes 47 bostadsinbrott). De fördelar sig på postnummerområden så här:

 • Båstad 14
 • Torekov 5
 • Förslöv 3
 • Vejbystrand 1
 • V Karup 1
 • Ö Karup 1

Under 2021 så har där anmälts 5 bostadsinbrott under Januari. Det är 1 mindre än föregående år samma period. Vad jag kan se så har inget bostadsinbrott anmälts i februari fram tills i morse. Vi får väl hoppas att den trenden fortsätter. De fördelar sig:

 • Båstad 3
 • Förslöv 1
 • Ö Karup 1

Hälsningar

Axel Johansson


23:e oktober

Då är det dags att summera de tre första kvartalen för 2020.

Där är 19 anmälda inbrott, inklusive försök, i villa eller lägenhet under perioden 1 januari – 30 september. Som jämförelse kan man se att det 2018 var 61 inbrott och 2019 28 inbrott under motsvarande tid. Under oktober har där inte anmälts något inbrott i bostad. Jag kan dock se på andra kommuner att inbrotten verkar öka. Många inbrott sker dagtid så ser ni något när ni är ute och rör er så tänk på att villa inbrott ofta sker dagtid. Skydda framförallt smycken och små elektronik. Även saker som silverljusstakar är stöldbegärliga. Ordna en bra förvaringsplats för smycken och annat så att det är praktiskt för er men en eventuell inbrottstjuv inte hittar det så lätt. Har ni en Ipad så lägg den inte synligt på soffbordet så att den syns om man tittar in genom fönstret utan lägg den lättillgänglig men inte så att man ser den om man tittar in genom fönstret.

Inbrotten fördelar sig på följande område enligt postnummer

 • Båstad 11
 • Förslöv 3
 • Torekov 2
 • Vejbystrand 1
 • V Karup 1
 • Ö Karup 1

Vad det gäller fritidshus så ser man inte den uppgiften på Brå så de uppgifter som finns för 2020 skall betraktas som preliminära och är hämtade från polisens register. Postnummer angivelserna blir inte helt rättvisande så jag använder även kartsökning. Totalt har 44 inbrott i fritidshus anmält under 2020 fram till och med den 22 oktober.

På postort så fördelar sig enligt följande

 • Båstad 31
 • Förslöv 1
 • Torekov 9
 • Vejbystrand 3

Översatt till kartsökning så blir det

 • Båstad tätort 6
 • Hemmeslöv 8
 • Kuststräckan Vejbystrand - Rammsjö 14
 • Torekov med omnejd 12
 • Hallandsås, östlig del, skogsområde 4

Bor ni kvar i ett fritidshus efter sommarsäsongen så se till att det syns att ni bor där. De som gör inbrott i fritidshus letar ofta efter kvarlämnat gods som matvaror, alkohol eller annat som man kanske inte själv betraktar som speciellt stöldbegärligt. De vill åt tomma fritidshus och de föremål som är kvarlämnade. 16 av inbrotten i fritidshus har skett sedan mitten av augusti och fram till mitten på oktober. Jag vet att många inte stänger ner sitt hus förrän på senhösten men ta med sakerna när ni åker hem efter semestern. Har ni fritidshus, vare sig det är på Bjärehalvön eller någon annanstans, så skaffa ett enkelt larm så ni får besked om något händer och ni får inbrott. Besök närmaste byggmarknad eller titta på Internet. Där finns många lösningar som fungerar utmärkt på ett fritidshus och som inte är så dyra.

Med risk för att vara tjatig så lämna aldrig ut inloggningsuppgifter, mobilt bank id eller liknande till någon uppringare. Har ni äldre släktingar så påminn dem om att inte släppa in okända människor oavsett vad de påstår att de representerar. Bedrägerier är ett stort problem och jag rekommenderar NIX registret som ett bra sätt att slippa diverse telefonförsäljare.

Ert arbete är viktigt och jag hoppas att vi tillsammans skall lyckas förhindra bostadsinbrott.

Hälsningar

Axel Johansson


24:e augusti

Då kommer här en kort uppdatering av inbrottsstatistiken samt även det totala antalet anmälda brott en i Båstads kommun. Det anmälda brottsligheten sjunker vilket nog har sin förklaring i alla inställda evenemang under sommaren. Antalet bostadsinbrott fram till och med den 31 juli var som ni ser av BRÅs statistik, 18.

   2018 2018 2018   2019 2019 2019   2020 prel 2020 prel 2020 prel  
   Kvartal 1  Kvartal 2  Jul    Kvartal 1  Kvartal 2  Jul    Kvartal 1  Kvartal 2  Jul  
   Antal Antal Antal   Antal Antal Antal   Antal Antal Antal  
Båstad Kommun                        
Totalt antal brott  318 376 282 976 348 356 90 894 285 357 149 791
8 kap. Stöld, rån m.m.                        
därav inbrott i bostad (lägenhet och villa) 29 11 16 56 10 10 3 23 11 4 3 18

Bostadsinbrotten fördelar sig på postområden enligt nedan

 • Båstad 10
 • Förslöv 3
 • Torekov 2
 • Vejbystrand 1
 • V Karup 1
 • Ö Karup 1

Polisen i Region Syd har i dagarna skickat ut en trygghetsmätning som en del av er kanske fått i brevlådan. Det är viktigt att ni svarar på för det hjälper oss att planera och genomföra insatser mot problem.

Vi närmar oss den mörka årstiden så se över er belysning runt er fastighet. Vad det gäller larm så tänk på att där idag finns bra alternativ till de stora larmbolagen. För några tusenlappar så kan du köpa bra larm och kameror som ger en ökad trygghet. Är ni fritidshusägare så att ha ett enkelt larm i huset är en billig och bra åtgärd.

Tänk på att skydda den stöldbegärliga egendom ni har stående ute som grillar, vanlig gräsklippare och inte minst cyklar. Har ni en elcykel så ta in batteriet inomhus och låt det inte sitta kvar i cykeln.

Bedrägerier med personer som försöker lura sig in till främst äldre människor fortsätter. De utger sig från att komma från bland annat polisen, hemtjänst, fastighetsägare och annat. Jag utgår från att ni själva är vaksamma men har ni äldre anhöriga så påminn dem om att aldrig släppa in okända, oavsett vad eller vem de uppger sig representera!

Hälsningar

Axel Johansson


11:e juni

Då är det dags att summera årets fem första månader vad det gäller bostadsinbrott. Som ni ser så har brotten minskat. Det rör sig om 11 fullbordade inbrott och 2 försök så ert arbete gör nytta. Brotten fördelar sig inom postnummerområden enligt följande

 • Båstad 8
 • Förslöv 1
 • Grevie 1
 • Torekov 1
 • Vejbystrand 1
 • V Karup 1
Anmälda brott 2019 2019 2019   2020 prel. 2020 prel. 2020 prel.  
  Kvartal 1 April Maj   Kvartal 1 Apr Maj  
  Antal Antal Antal Summa Antal Antal Antal Summa
                 
Båstad kommun                
Totalt antal brott 348 126 103 579 285 113 109 567
8-12 kap. Brott mot förmögenhet                
8 kap. Stöld, rån m.m.                
därav inbrott i bostad (lägenhet och villa) 10 4 4 18 2 .. 2 13

 

Där har anmälts 20 inbrott i Fritidshus i fritidshus mot 14 föregående år. En preliminär siffra men värd att tänka på. Där är många gånger svårt att ange när ett inbrott i ett fritidshus begåtts så om ni inte bor året runt i huset så använd gärna ett enkelt larm så ni åtminstone får besked till er mobiltelefon om att någon varit inne i huset.

Fortsätt att vara vaksamma för trots att det är ett speciellt år med pandemin så skall man tänka på de enkla brottsförebyggande åtgärderna. Inbrottstjuvar tar inte semester. Har du en bil med nyckellöst system så skydda nyckeln så att den inte går att kopiera utifrån. Lås ytterdörren även om du är hemma så att ingen kan gå in i huset. Har du fönster stående öppna så stäng dem när du går hemifrån.

Som avslutning så påminner jag om vikten att följa Folkhälsomyndighetens råd. Det är inte brottsförebyggande men minst lika viktigt!

Hälsningar

Axel Johansson


24:e mars

Det är en tid med många prövningar för samhället men polisen arbetar som vanligt i lokalpolisområdet. Tänk på att situationen och människors oro inte hindrar bedragare så var fortsatt kritiska till okända och lämna ALDRIG ut uppgifter om bankID, konton och liknande. Alla som ringer och uppger att de kommer från en myndighet kan ni nå via respektive myndighets växel, i polisens fall 114 14.

Anmälda brott 2018 2018 2019 prel. 2019 prel. 2020 prel. 2020 prel.
  Jan Feb Jan Feb Jan Feb
  Antal Antal Antal Antal Antal Antal
             
Båstad kommun            
Totalt antal brott 131 73 112 105 91 89
8-12 kap. Brott mot förmögenhet            
8 kap. Stöld, rån m.m.            
därav inbrott i bostad (lägenhet och villa) 7 11 4 2 4 4

Vid kontroll mot polisiära register fram till den 21/3 så har 3 bostadsinbrott/försök anmälts i Båstads kommun under mars. Siffran är inte säkerställd men i april kommer jag att återkomma med mer uppgifter.

Antalet anmälda inbrott i fritidshus är preliminärt 9 under 2020 fram till den 22/3 inom kommunen.

Vad det gäller villainbrott och inbrott i fritidshus ligger vi ganska lika mot föregående år så det är bara att vara fortsatt vaksam.

Jag vill däremot uppmärksamma er på att på senare tid så har stöld av bensin och diesel ökat. Framförallt ”slanga” bränsle från bilar och motorredskap. Där finns några händelser där de jag varit i kontakt med personer som inte vill anmäla av olika skäl men jag uppmanar alla som varit utsatta att göra en anmälan via 114 14 eller via polisen.se.

Hälsningar

Axel Johansson


22:a jan

Då har vi börjat på ett nytt år och det är dags att summera 2019. Att vi har ett minskat antal inbrott visar att allt vårt gemensamma arbete ger resultat.

  År År År År År
  2015 2016 2017 2018 2019 prel.
  Antal Antal Antal Antal Antal
Båstad kommun          
Inbrottsstöld i fritidshus 37 50 44 67 29
Försök till inbrott i villa/radhus 13 11 10 13 8
Försök till inbrott i lägenhet 1 0 0 3 1
Fullbordat inbrott i villa/radhus 56 54 65 54 31
Fullbordat inbrott i lägenhet 8 6 5 2 7
  115 121 124 139 76

 

Fördelning av inbrott, exklusive fritidshus, på postnummerområde

 • Båstad 25
 • Torekov 8
 • Förslöv 4
 • Grevie 2
 • V Karup 7
 • Vejbystrand 1

Jag har lagt in statistiken från brottsförebyggande rådet för de senaste 5 åren så ni ser hela bilden. Jag får ganska ofta frågan om hur många fritidshusinbrott där sker och jag har därför lagt med dem i årsuppföljningen för att ge en total bild. Jag har gått igenom varje anmälan och kan då konstatera några saker.

 • Ingen fastighet där man haft Märkdna har drabbats av inbrott. Det kan inte helt uteslutas men inget har nämnts i anmälan eller konstaterats vid de brottsplatsundersökningar jag läst.
 • Det vanligaste sättet att ta sig in är att krossa/bryta upp fönster/altandörr på trädgårdssidan. Kontrollera att ni har bra belysning med rörelsekännare på fastighetens baksida.
 • Där är få inbrott i villor med aktiverade larmsystem. Man har vid en del fall gått in via ovanvåning när där inte varit larmat. Ni som har larm bör kontrollera att de fungerar och om ni är anslutna till larmcentral vad det är ni betalar för. Till exempel hur gammalt är larmet, hur bra bild ger ev kameror, var utgår en väktare ifrån vid utlöst larm, vad är skyddat.

Det vanligaste stöldgodset är smycken, silverföremål och liknande så försök gärna ha en praktisk men lite undanskymd plats att förvara det på. Kassaskåp är ytterst stöldbegärliga och ganska svåra att dölja. Däremot finns många små praktiska säkerhetsboxar, som de man brukar ha i hotellrum, som kan köpas hos de stor varuhuskedjorna. Där finns mängder av ställen att placera en sådan box på i ett hem. Har ni ett fritidshus så undvik att förvara stöldbegärliga föremål i huset.

Hälsningar

Axel Johansson


18:e dec

Då närmar sig 2019 sitt slut och från den 1 januari fram till och med den 30 november så har 39 bostadsinbrott anmälts i Båstads kommun mot 66 samma tid föregående år. I oktober och november så har framförallt området Torekov/V Karup varit drabbat. I Torekov kan man på goda grunder anta att någon av de stöldligor som kommer från andra länder varit framme. Nu närmar sig jul och nyår och skall ni åka bort så tänk på att ordna med belysning och att någon tömmer postlådan till er.

När vi får statistiken för hela 2019 skall jag gå igenom samtliga inbrott och återkommer med hur det ser ut. Jag skall då även sammanställa fritidshusinbrotten så ni får en mer samlad bild av alla inbrott i bostäder inklusive fritidshusen men även inbrott i fritidshus har minskat kraftigt under 2019.

Telefon och data bedrägerier är vanliga och jag rekommenderar att man gör så att man själv kontaktar de företag man vill beställa något från. En sak som varit aktuell är företag som erbjuder sig att se över skorstenar och fläktar. Min rekommendation är att lägga på luren när ni råkar ut för telefonförsäljare och glöm inte att ni kan spärra er telefon i NIX registret för att slippa en hel del telefonförsäljare.

Jag påminner om riskerna med så kallade nyckellösa bilar. Man måste man skydda sin nycklar så att man inte kan läsa signalen utifrån. Lägg inte nycklar innanför ytterdörren eller låt dem ligga kvar i jackan som hänger i hallen så att signalen kan läsas utifrån. Där finns enkla skydd i handeln som skyddar nycklar mot kopiering och det kan ju vara värt att investera i.

Hälsningar

Axel Johansson


15:e nov

Som ni ser på statistiken från Brottsförebyggande rådet så har vi i oktober haft 6 inbrott. Av dessa har 5 inträffat i området V Karup/Torekov. Där rör sig sannolikt om personer som vistas eller bor i området som begått inbrotten. Polisen har haft en ökad övervakning och kontrollerat en del trafik och personer och under november så har där inte inträffat något inbrott i kommunen.

Där finns ofta en önskan om synlig polisövervakning men vi använder ofta utryckningsfordon som ser ut som en ”vanlig civil” bil vilket gör det lättare för oss att få tag på de som vi vill kontrollera.

Inbrotten fördelar sig så här i kommunen:

 • Båstad 17
 • Förslöv 4
 • Grevie 1
 • Torekov 5
 • Vejbystrand 1
 • V Karup 6

Tänk på att bra belysning, larm, lås och godsmärkning är bra sätt att öka sin trygghet och minska risken för att drabbas. Det vanligaste stöldgodset vid bostadsinbrott är smycken, klockor och liknande så tänk till var ni förvarar värdefulla föremål. Välj ett ställe som inte man hittar direkt och glöm inte att märka godset gärna med Märkdna.

Slutligen, lås ytterdörren även om ni är hemma eller bara är ute i trädgården och lägg inte bilnycklar, plånbok, handväskor i omedelbar anslutning till ytterdörren så någon som objuden öppnar dörren hittar dem direkt.

Anmälda brott 2018 2018 2018 2018 Summa 2019 prel. 2019 prel. 2019 prel. 2019 prel. Summa
  Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Okt   Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Okt  
  Antal Antal Antal Antal   Antal Antal Antal Antal  
Båstad kommun 318 376 527 91 1312 348 356 421 118 1243
Totalt antal brott                    
Därav inbrott i bostad 29 11 21 4 65 10 10 8 6 34

Hälsningar

Axel Johansson


Varning för falska telefonsamtal

Penningmålvakter


Kontakt:

Axel Johansson

Kommunpolis Båstad Örkelljunga

PO NV/ Lpo Ängelholm

Telefon: 010-5618842

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Polismyndigheten 205 90 Malmö

Besök: Vångavägen 2 Båstad

Telefon till polisen: 114 14 Polisens logotyp