Meddelande från ordföranden

"Vinterhälsningar" till alla medlemmar i Ranarps, Segelstorps och Ängelsbäcks (RSÄ) samfällighetsförening!

Det har varit en regnig och grå höst i vårt område. Rent meteorologiskt lär det vara så att vi inte haft någon vinter. Direkt från höst till vår ser det ut att bli där åtminstone även kommande veckor bjuder på plusgrader. Bra för vår ekonomi att vi inte behövt ploga bort snö. Årets vägrenoveringar har utförts på Norra och Södra Bäckahusvägen. Därutöver har vi behövt reparera Havstensvägen som blev som en bäck från åkrarna ner mot havet när det regnade som värst. Vi har gjort en förteckning över våra renoveringar sedan 2008. Ungefär vart 10-e år har vi kunnat göra insatser på våra vägar. Mest slitage är det ju på Hovallsvägen där vi räknar med att åter få grusa denna hösten 2020 då vi även planerar för renovering av Klitterstigen och Stenmalen. Det senare under förutsättning att vi får klarhet i pågående rättsliga prövning efter Lantmäteriets beslut om att avregistrera vårt gällande anläggningsbeslut som såväl föreningen som några enskilda medlemmar har överklagat. I skrivande stund har vi anmodats att inkomma med s.k. bevisning till Förvaltningsrätten i Malmö. Skulle beslutet gå oss emot och Lantmäteriets beslut vinna laga kraft kommer vi alla fastighetsägare tvingas att bekosta en ny förrättning. Enligt vad vi inhämtat kan en sådan ny förrättning komma att kosta mellan 50.000 kronor och 300.000 kronor. Avsevärt belopp för oss alla sålunda. Till det kommer alla frågetecken som uppkommer rörande de senaste 20 årens inrättade fastigheter och vilka regler som under en tid ska gälla efter 2000 och i avvaktan på den nya förrättningen. Vi ska efter bästa förmåga försöka lämna löpande information på vår hemsida: www.rsa-samf.se För att minska våra portokostnader fortsätter vi att uppmana alla som har mailadress att lämna denna - eller uppdatera - till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Slutligen hälsas alla välkomna till föreningens ÅRSSTÄMMA onsdagen den 1 juli kl 1830 i Förslövs församlingshem med infart från Margretetorpsvägen. Dagordning samt övriga stämmohandlingar bifogas.

Norra och Södra Bäckahusvägen renoveras 2019!

Idag fredagen den 13 december startade ett större renoveringsarbete av Södra och Norra Bäckahusvägen 670 m väg. Arbetet är en del i den långsiktiga plan som styrelsen har att inom en tioårsperiod renovera våra grusvägar inom samfälligheten. Tyvärr kommer inte alla vägar bli klara under 2020. Detta beroende på att vi har haft ett antal översvämningar under åren som har inneburit att vi då har fått prioritera att reparera de skador som har uppstått.

Arbetet med att kantskära, justera grusmaterialet för att nå rätt bombering av vägbanan samt att lägga ett nytt ytskikt med väggrus beräknas klart den 19 december. Entreprenör är Bjäre Entreprenad AB.
På vissa ställen i anslutning till tomtgränser har vi varit tvungna att kapa och ta bort växtlighet som har funnits i vägrenen. Detta för att kunna genomföra den kantskärning som behövs.

Trevlig helg önskar
Styrelsen

genom Göran B RSÄ kassör


Lite historik – Genomförda vägrenoveringar bakåt i tiden 2018 till 2010:
2018: Körnevägen med dräneringsarbeten samt Brinkvägen
2017: Bruavadsvägen, Getakroksvägen och Kråkelundsvägen
2016: Smäckens väg (västra delen), Låmmalyckan, Stubbängen och Hägghagen.
2015: Skäragubbensväg och Smäckensväg (östra delen)
2014: Tylevägen, Ryssbergavägen, Holmavägen, Sällesvägen samt Svanstigen.
2013: Tindrevägen och Hässlevägen.
2012: Södra och Norra Hovallsvägen inkl anläggning av några ledningar och brunnar.
2011: Havstensvägen med renovering ledningar och brunnar.
2010: Tokesuddevägen (asfaltering)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fyra bilder bifogas.

Bild 4332 Södra Bäckahusvägen norra delen pågående kantskärning
Bild 4338 Bjäre Entreprenad kantskärning
Bild 4340 Bombering av vägbana
Bild 4341 Justering av grusnivån