Några rekommendationer från RSÄ och Båstad kommun:

Ordningsregler och rekommendationer

Röjning och klippning

Röjning 2009

Eldning och inbrottsskydd ligger utanför RSÄs ansvar men vi tar oss ändå friheten att lägga in en länk till kommunens rekommendationer och en till Stöldskyddsföreningen:

Elda rätt och säkert utomhus

DNA-märkning

Om du är osäker på var tomtgränsen går, tänk på att markeringsstolpar för vatten och avlopp, el- och teleskåp, vägmärken m.m. alltid står utanför tomtmark.

Dräneringsrören under Havsstensvägen fick bytas för några år sedan vilket medförde stora kostnader för RSÄ. De var helt igenvuxna av rötter från popplar nära vägen. Undvik att plantera poppel, pil, sälg eller vide nära dräneringsrör och ta gärna bort gamla träd i förebyggande syfte.

Vi uppmanar också alla hundägare att plocka upp efter sina hundar, även på vägmarken och allmänningar.